کوچ

کوچ

نویسنده ی این وبلاگ ظرفیت نظرات مخالف را دارد.
اما خون آدمی که نظراتش بوی نصیحت بدهد پای خودش است!

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

وقتی مرشد رفت فرشته از راه رسید تا راهنمای علمیم باشه، طبیب هم حواسش به سلامت بدنم هست. بُعد معنویم بی‌راهنما مانده بود تا اینکه با گورو* آشنا شدم. بهم دستورات ساده‌‌ای برای مراقبه داد. قبل از این هم مراقبه میکردم اما نه این قدر منظم و مداوم. برعکس خیلیها که با انتظارات عجیبی شروع میکنند منتظر چیز خاصی نبودم. فقط می‌خواستم تمرکز و آرامش به زندگیم برگرده.

خب؟ نتیجه؟ تاثیری؟ بله، آن قدر موثر بود که فکر میکردم اگه همینطور پیش برود کارم به تیمارستان میکشد! البته حالم نمود بیرونی نداشت. فقط شاید ساکت‌تر و منزویتر شدهبودم. اما درونم غوغایی بود. انگار تمام زخمهایی که در طول زندگی خوردهبودم سرباز کرده و تازه شدهبود. تمام چیزهای ناراحتکنندهای که زمانی اهمیتشان را از دست دادهبودند دوباره به سطح ذهنم برگشته بودند. تمام رسوبات و گل و لایی که درونم تهنشین و فراموش شدهبود به تلاطم افتادهبود. تمام این احوالات به محض این که به گورو اعلام کردم دیگه ادامه نمیدهم تمام شد. به طرز عجیبی تمام شد.

اینها را نگفتم که بترسید. تجربه‌ها یکسان نیست. آدم‌ها در عین شباهت عجیب با هم متفاوتند. من هنوز هم هر شب مراقبه میکنم چون فهمیدم تاثیراتش افسانه نیست. هنوز هم از گورو دستورالعمل میگیرم اما زیاد با هم نمیسازیم. ازم میخواهد سوال نپرسم و دنبالهرو باشم و از من که تربیتشده مرشد هستم همچین چیزی برنمیآید. در هر صورت ازش ممنونم. یک بار که مثل استاد ایکیوسان داشت دعوایم میکرد و من هم با زباندرازی جوابش را میدادم حقیقتی را گفت که میدانم اگر بتوانم بهش عمل کنم تمام این گرههای زندگیم باز میشود.


*استاد معنوی در بعضی آیین های هندی را گویند.

۴ نظر موافقین ۶ مخالفین ۱ ۲۸ آذر ۹۷ ، ۱۵:۴۵
آیبک